Beperkte individuele begeleiding via RTH


Wat is RTH?
Via rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) kan je af en toe of gedurende een korte periode ondersteuning krijgen bij het wonen of bij je dagbesteding. 
Een persoonlijke begeleider komt dan bij jou aan huis of je kan ook afspreken op onze dienst of ergens anders.

Je begeleider gaat samen met jou op zoek naar de voor jou gewenste antwoorden op jouw vragen. Deze vragen kunnen gaan over wonen, werken, de opvoeding van de kinderen, gezondheid, het huishouden, papieren, geld,....
Indien je dit wenst werken we samen met je familie, vrienden, buren of andere diensten zoals thuiszorgdiensten, OCMW, medische diensten,...

Hoeveel begeleiding?
Je kiest zelf hoeveel ondersteuning je bij onze dienst wil, maar je kan per kalenderjaar max. 8 punten inzetten voor de ondersteuning:
- Als je begeleiding aan huis wil, kan je maximaal 36 begeleidingen per jaar krijgen.
- Als je afspreekt op onze dienst, kan je maximaal 51 begeleidingen per jaar krijgen.

Voor wie?
Voor RTH heb je geen goedkeuring nodig van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het volstaat dat je een beperking hebt of dat er een vermoeden is van een beperking.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan niet gecombineerd worden met andere vormen van VAPH-ondersteuning.

Wat kost RTH?
Voor RTH wordt een bijdrage gevraagd van max. 5,13 euro per huisbezoek of gesprek op de dienst.


Vragen over RTH?
Heb je nog vragen over RTH, dan kan je
contact opnemen met onze dienst.