ONZE MISSIE 


Als Het Bint willen we, vanuit een actief pluralistische en respectvolle houding, volwassen personen met een beperking en hun netwerk ondersteunen in hun leefsituatie opdat kwaliteitsvol leven voor hen mogelijk is en blijft.
We willen hiertoe samenwerken, expertise inzetten en omgevingsbewust blijven om innoverend te kunnen werken.ONZE VISIE

We zijn een pluralistische organisatie...

We respecteren de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de gebruiker voor zover de integriteit van de medegebruikers en de werking van de dienst niet in het gedrang komen. We weigeren geen gebruikers op basis van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen.

...waarin het bieden van mobiele en ambulante ondersteuning onze kernopdracht is...

We streven naar een flexibele ondersteuning aangepast aan de individuele vraag van de gebruiker, rekening houdend met zijn of haar context. We volgen hierbij het tempo van de gebruiker. We kunnen ondersteunen bij vragen op het vlak van werk- of dagbesteding, psycho-sociaal welzijn, netwerk, veiligheid, gezondheid, administratie, opvoedingsondersteuning, praktische taken...

...met respect als basishouding...

vanuit een open en respectvolle houding voor de gebruiker en zijn eigenheid werken we aan een vertrouwensrelatie met als doel de ondersteuning te optimaliseren. We zijn ons bewust van onze eigen waarden en normen en we zijn bereid om ons functioneren voortdurend in vraag te stellen. We gaan zorgvuldig om met informatie van de gebruiker.

...en gericht op gebruikersparticipatie...

We geloven in de groei van onze gebruikers en richten ons in de ondersteuning op hun mogelijkheden, bewust rekening houdend met hun beperkingen. We gaan in dialoog over maatschappelijke waarden en normen en zoeken samen naar een haalbare invulling.

...met zorg en waardering voor de medewerkers...

Conform de regelgeving van de overheid streven we een rechtmatig personeelsbeheer na. Door een goede infrastructuur creëren we een aangename werkomgeving. Een doorzichtige organisatiestructuur en gerichte aandacht voor de groei- en ontplooiingsmogelijkheden van de medewerkers komen tegemoet aan het optimaliseren van hun functioneren.

...en een goede interne cultuur als krachtbron...

Met respect voor elkaars eigenheid en verscheidenheid werken we aan een constructieve teamgeest. Deze draagt bij tot een dynamische teamwerking, waar we betrokkenheid en engagement voorop stellen.

...in een dynamische samenwerking met andere diensten...

In overleg met de gebruiker werken we actief samen met andere betrokken diensten en zijn hierbij transparant in onze werking.

...waarbij we omgevingsbewust kunnen blijven...

We besteden permanent aandacht aan de noden van onze gebruikers en hun context. We vinden het belangrijk om te investeren in koepelorganisaties en samenwerkingsverbanden van verschillende (zorg)vormen. We participeren in overlegplatformen en in contacten met de bredere hulp- en zorgverlening. Als organisatie zijn we voor de overheid een loyale partner met een belangrijke signaalfunctie. We hebben oog voor nieuwe theorieën, methodes en ontwikkelingen en blijven alert voor de maatschappelijke evoluties.

...om innoverend te kunnen werken.

We vinden het belangrijk om kritisch te kijken naar de werking van onze dienst en deze permanent verder uit te diepen en te verfijnen. Om onze dienstverlening blijvend te verbeteren starten we kwaliteitsprojecten op.